fbpx

《真實佛法息災賜福經》【經文】的意義 #part26

今天農曆十月十八 | 記得唸《真佛經》《真佛經》的經文,您知多少?今天我們來了解《真實佛法息災賜福經》每一段【經文】的意義 #part26。 「聖尊告大眾。若有善男子。善女人。於每年五月十八日。沐浴齋戒。著新淨衣服。或於每月十八日。或本命生辰日。在密壇前。奉請二佛八菩薩。奉誦「真實佛法息災賜福經」。隨心所求。自有感應。更能供養香花燈茶果。虔誠祈禱。咸得如意。聖尊告大眾。世間高官貴人沙門居士修道俗人等。若聞此經。受持讀誦。如是之人祿位最尊。 壽命延長。求子得子。求女得女。獲福最是無量。是增益的大福寶經。若有先亡。怨親債主。未能得度。滯泄幽冥。若能持誦本經。印送本經。亡者昇天。怨親退散。現存獲福。若有男子女人。或被邪魔所侵。鬼神為害。惡夢昏亂。受持本經。施印本經。邪鬼退藏。即得安樂。若有疾厄纏身。前世因果業報。鬼神病等。受持本經。印施本經。即得災厄消除。病源立解。若有惡運。官訟牽纏。囚禁獄繫。但能持誦本經。印施本經。即得解除。凶殃殄滅。化為吉祥。若兩國爭戰。能持此經。立像供養。即得加威。戰無不勝。誦者。印者。施者。能一切吉祥如意圓滿。消除諸毒害。能滅生死苦。西方真佛海會。摩訶雙蓮池。大白蓮花童子。即於其中。而說咒曰﹕「嗡。古魯。蓮生悉地。吽。」(無數遍)聖尊說此經已。帝釋及諸大眾。天龍八部四眾。恭敬作禮。信受奉行。真實佛法息災賜福經終。」

《真實佛法息災賜福經》【經文】的意義 #part25

今天農曆九月十八 | 記得唸《真佛經》《真佛經》的經文,您知多少?今天我們來了解《真實佛法息災賜福經》每一段【經文】的意義 #part25。 「依真佛上師為僧寶」 ⭕ 「依真佛上師為僧寶」▪ 我們真佛宗的每一位上師都可以收弟子。不過,我們真佛的上師一定要真正做到「真佛」兩個字。▪

《真實佛法息災賜福經》【經文】的意義 #part24

今天農曆六月十八 | 記得唸《真佛經》《真佛經》的經文,您知多少?今天我們來了解《真實佛法息災賜福經》每一段【經文】的意義 #part24。 「身清淨。口清淨。意清淨為法寶。」 ⭕ 「身清淨。口清淨。意清淨為法寶。」▪ 這個呢,就是三密,身、口、意三個秘密。▪

雪蘭莪般若雷藏寺即將主辦蓮華生大士護摩法會

馬密總 “般若雷藏寺”啟建「蓮華生大士」最勝寶息、增、懷、誅【藏密式】護摩法會!! 「蓮華生大士」,祂是將密教帶進西藏的第一人;不管是紅教、黃教、白教、花教,這四大教派都是很尊崇祂的。蓮華生大士所傳的法非常的多,其中最大的法也就是密教「大圓滿法」。

雪蘭莪般若雷藏寺即將主辦蓮花童子護摩法會

「大白蓮花童子」是「十八位蓮花尊者」的上首,除此十八位蓮花尊者之外,更有無盡無量的「蓮花童子」為眷屬。所以,「真佛宗傳承」就是:大日如來-佛眼佛母-阿彌陀佛-蓮花童子-蓮生活佛盧勝彥而「蓮生活佛 盧勝彥」其三本尊即是阿彌陀佛、瑤池金母、地藏菩薩。就是地藏菩薩的身,阿彌陀佛的口,瑤池金母的意,身口意的變化身,這是三身合一的應化。 歡迎同門善信踴躍報名,一心祈求「蓮花童子」加持自身業障消除、福慧增長、身口意清淨、早日修行成就,所求如願。 法會日期:2023年7月8日法會時間:晚上7 點30分主壇上師:釋蓮太上師*備註:歡迎同門大眾出席護持法會,防控疫情,從自我保護做起 ,敬請出席法會者,作好自身防疫規範 。線上同步直播法會,同門大眾可使用馬密總App 踴躍線上報名法會,同霑法益。下載馬密總App鏈接:https://app.tbsn.my/download

馬來西亞真佛宗密教總會

馬來西亞真佛宗密教總會資訊地帶主要為報道馬來西亞各地的活動,另外也轉帖宗委會相關的消息。若您的道場有新聞活動等要發佈到此站,敬請發送資料到 info@tbsn.my

© Copyright 2021 PABT CHEN FOH CHONG MALAYSIA 馬來西亞真佛宗密教總會 All rights reserved.